PIANOTRANSPORTER

BORTföreTAGET tar det piano, brukar vi skämtsamt säga!

Vi transporterar ditt piano säväl som andra tunga transporter.
Det vi behöver veta för att kunna ge rätt pris är höjden på pianot och antal våningar som det skall flyttas.

Kontakta oss för aktuellt dagspris och mer information.

samagaio communications© 2005