OM OSS

BORTföreTAGET är ett företag med bred kunskap inom de områden där vi är verksamma. Vi har specialiserat oss för att göra din vardag lite lättare och trevligare.

Vi innehar F-skattsedel samt erforderliga tillstånd och försäkringar.

Vi anser att vår miljö är något vi skall vårda och vara rädda om och därför är vår strävan att arbeta och hantera allt på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Vi är auktoriserade av Länsstyrelsen.

samagaio communications© 2005