BOHAGSFLYTTNING

BORTföreTAGET erbjuder dig en mängd olika lösningar för att flytta ditt bohag och inventarier. Från den lilla lägenheten till den stora villan.

Vi erbjuder dig möjligheten att få hjälp med hela eller bara delar av din flyttning. Har ni bara de tunga möblerna kvar? Drabbades hela vänkretsen av ryggskott samtidigt? Inga problem - vi ordnar det!

Lätt eller tung lastbil - valet är ditt!

Kompisflytt. Om du har vänner som vill hjälpa till med flytten men du själv känner dig osäker med flyttbil eller saknar körkort kan ni hyra chaufför och flyttbil av oss. Medan vännerna bär era saker och möbler, stuvar vi bilen - sen ses vi på den nya adressen.

samagaio communications© 2005