FARLIGT AVFALL

BORTföreTAGET erbjuder er hjälp att hantera ert farliga avfall!

Vi utför hämtning av förbrukade ljuskällor såsom lysrör, halogenlampor och glödlampor.

Bortforsling av elektronikskrot, bilbatterier samt övrigt farligt avfall både från privatbostäder och företag.

Vi är auktoriserade av Länsstyrelsen att hantera farligt avfall.

samagaio communications© 2005